Nadchodzące wydarzenie

Przeczytaj Raport „Prewencja i diagnostyka nowotworów BRCA-zależnych”

Priorytetem działań organizacji pacjentów onkologicznych i onkohematologicznych w 2023 roku jest upowszechnienie badań genetycznych. Raport „Prewencja i diagnostyka genetyczna nowotworów BRCA-zależnych” jest wkładem Stowarzyszenia SANITAS w te działania, w rozwój badań genetycznych w Polsce, dzięki któremu będziemy mogli w pełni korzystać z personalizowanego leczenia.

czytaj więcej >

Rocznica wybuchu wojny w Ukrainie

Rocznica wybuchu wojny w Ukrainie

Mija pierwszy rok wojny w Ukrainie, to czas refleksji o tym, co każdy z nas zrobił i co może jeszcze zrobić, aby pomóc w walce Ukraińców za wolność naszą i waszą, a przede wszystkim jak pomóc zwykłym ludziom w przetrwaniu codziennej trudnej rzeczywistości. Tym refleksjom często towarzyszą trudne wspomnienia i emocje. Dla mnie jest to wspomnienie o Anotoliju, którego mimo transplantacji szpiku nie udało się uratować i ciepłe myśli o innych pacjentach onkologicznych z Ukrainy, którzy leczą się w naszych szpitalach. Przesyłam Wam najnowszy song zespołu AUTENTIKOS, którego frontmenem jest prof. Sebastian Giebel. Jest to utwór dedykowany obrońcom WYSPY WĘŻY, ale jego przekaz jest o wiele szerszy.

RED. EWA MAJEWSKA- Dziecko z chorobą nowotworową wymaga szczególnej opieki

RED. EWA MAJEWSKA- Dziecko z chorobą nowotworową wymaga szczególnej opieki

Z Ewą Majewska, redaktor naczelną portalu onkorodzice.pl, rozmawiamy o tym, jak rodzice powinni zadbać o swój dobrostan, żeby mieć siły psychiczne i fizyczne, do opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Ewa Majewska, która jest mamą dziecko z chorobą nowotworową mówi także o roli państwa w opiece nad dziećmi. Jak zaznacza, możemy powiedzieć, że polskie dzieci mają zapewnioną opiekę na europejskim poziomie, ich potrzeby są traktowane priorytetowo, ale są ciągle problemy do rozwiązania, z którymi rodzice sobie nie radzą, np. dotyczące rehabilitacji czy wsparcia psychologicznego.

DR N. MED. AGATA PASTORCZAK - Prognostyczne badania genetyczne chorób nowotworowych u dzieci

DR N. MED. AGATA PASTORCZAK - Prognostyczne badania genetyczne chorób nowotworowych u dzieci

Z doktor Agatą Pastorczak, adiunktem Klinki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rozmawiamy o genetycznych badaniach prognostycznych, Badania te wykonuje się u dzieci, które już zachorowały na nowotwór w celu określenia możliwości zachorowania na drugi nowotwór, a także określenia zindywidualizowanej ścieżki pacjenta. Aktualnie genetyczne badania prognostyczne u dzieci z całego kraju wykonuje Klinka Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach programu badawczego finansowanego przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

PROF. JAN STYCZYŃSKI - Potrzebna jest edukacja na temat profilaktyki nowotworów u dzieci

PROF. JAN STYCZYŃSKI - Potrzebna jest edukacja na temat profilaktyki nowotworów u dzieci

Z konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Janem Styczyńskim, rozmawiamy na temat profilaktyki chorób nowotworowych u dzieci, o objawach tych chorób, które powinny zwrócić uwagę, rodziców opiekunów, ale także nauczycieli i personelu placówek zajmujących się dziećmi. Prof. Styczyński mówi osiągnięciach polskiej onkologii i hematologii dziecięcej, która leczy dzieci na światowym poziomie, osiągając 85% wyleczalności. Ciągle nie zaspokojone potrzeby opieki nad dzieci z nowotworami to brak kadr, rejestrów klinicznych, a także koordynatorów pacjentów.

PROF. WOJCIECH MŁYNARSKI - Badania genetyczne są niezbędne w diagnostyce dzieci z chorobami nowotworowym

PROF. WOJCIECH MŁYNARSKI - Badania genetyczne są niezbędne w diagnostyce dzieci z chorobami nowotworowym

Z prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski, kierownikiem Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi rozmawiamy o badania genetycznych, które są niezbędne w diagnostyce, a także w innowacyjnym leczeniu dzieci z chorobami nowotworowym. W efektywnym leczeniu chorób nowotworowych kluczową rolę odgrywają innowacyjne terapie - terapie celowane i immunoterapia takie jak CAR-T. Warunkiem koniecznym, aby móc zastosować taką terapię, aby właściwie ją dobrać jest przeprowadzenie badań genetycznych. Obecnie takie badania są prowadzone, posiadamy w Polsce laboratoria i kadry, które mogą wykonywać takie badania, a nadzieją na ich szerokie wprowadzenie z zastosowaniem nowoczesnych technologii jest finasowanie z Funduszu Medycznego.

PREZES ANNA APEL - programy strategiczne na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi

PREZES ANNA APEL - programy strategiczne na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi

Anna Apel prezes Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, przedstawia projekt programów strategicznych na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi prowadzonych przez Fundację. Organizacja ta od ponad 30 lat skupiała się głównie na lokalnych działaniach pomocowych dla dzieci leczonych w klinice PRZYLĄDEK NADZIEI. Obecnie Fundacja realizuje duży projekt strategiczny, którego celem jest zmiana sytuacji w onkologii dziecięcej w kierunku zwiększenia kadr, upowszechnienia genetycznej diagnostyki prognostycznej, stworzenia krajowego rejestru nowotworów dziecięcych oraz poradni dla ozdrowieńców.

Prof. IWONA HUS Sukcesy w hematoonkologii w 2022 roku - priorytety roku 2023

Prof. IWONA HUS Sukcesy w hematoonkologii w 2022 roku - priorytety roku 2023

Prof. dr hab. n. med. IWONA HUS, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, kierownik Kliniki Hematologii Centralnego Szpital MSWiA w Warszawie mówi o znaczeniu najważniejszych zmian w polskiej hematoonkologii w 2022 r. , m.in. o wprowadzeniu programu lekowego dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową i o zmianach w programie leczenia szpiczaka plazmocytowego. Profesor Hus podkreśla ważność wprowadzenia terapii kinazami Brutona dla chorych z przewlekłą białaczką szpikową oraz przełomowej terapii luspaterceptem dla chorych z MDS. Zdaniem prof. Iwony Hus w 2023 r. konieczne są zmiany w programie lekowym szpiczaka - udostępnienie leczenia w 4 linii, a także terapii chelatujących dla chorych transfuzjozależnych. Należy także wprowadzić zmiany w zapisie ustawy o leczeniu uzdrowiskowym, która nie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną wyklucza pacjentów hematoonkologicznych z tego rodzaju świadczeń. Profesor Hus zaznacza, że udostępnienie pacjentom innowacyjnych terapii celowanych i immunoterapii jest możliwe tylko z jednoczesnym wprowadzaniem diagnostycznych badań genetycznych najnowszymi metodami.

Prof. PIOTR RUTKOWSKI Zmiany systemowe w onkologii 2022/2023

Prof. PIOTR RUTKOWSKI  Zmiany systemowe w onkologii 2022/2023

Prof. dr hab. n. med. PIOTR RUTKOWSKI przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej mówi o zadaniach, które udało się zrealizować w ramach NSO w 2022 r. i o tych, które nas czekają w 2023 r. Z perspektywy przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie prof. Piotr Rutkowski wyjaśnia jak ważne jest wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, unitów onkologicznych i standardów leczenia. Profesor podkreśla, że we wprowadzeniu tych zmian, a zwłaszcza standardów leczenia ważną rolę mają także organizacje pacjentów.

zobacz wszystkie >

Poznaj autorkę

Aleksandra Rudnicka

ALEKSANDRA RUDNICKA

Z wyksztalcenia polonistka i teatrolog. Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Łódzkiego. Twórczyni i przez dekadę redaktor naczelna "Głosu Pacjenta Onkologicznego" oraz pierwszego w Polsce portalu dla chorych na nowotwory i ich bliskich glospacjenta.pl. Przez wiele lat rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych; swoją pracę traktowała jako działanie dla dobra wszystkich chorych na nowowory w Polsce. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministerstwie Zdrowia (2019 - 2022), 63. na liście "Pulsu Medycyny" 100 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2020 r. Honorowa Amazonka. Nagrodzona w plebiscycie portalu zwrotnikraka.pl Onkologiczna Top Dziesiątka 2018 w kategorii Osobowość. Społeczny Rzecznik: Osób Objętych Opieką Paliatywną oraz Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS. Członkini Rady Organizacji Pacjentów przy ministrze zdrowia.

W życiu kieruje się zasadami, wyniesionymi z rodzinnego domu, że:

  • Nie ważny jest szyld, ale to, co robimy.
  • Należy pomagać, nie dlatego, że liczymy na wzajemność, ale dlatego, że tak trzeba.

 

 

 

czytaj więcej >

Blog

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA - ZDROWIE DLA WSZYSTKICH – 75 LAT WHO

Rok temu, w Światowym Dniu Zdrowia ruszył mój vlog/oli-onko.pl, który jest moim skromnym wkładem w poprawę zdrowia publicznego, zwłaszcza w obszarze onkologii.

czytaj więcej >

ONKOLOGIA I HEMATOONKOLOGIA 2022/2023. PODSUMOWANIE I PRIORYTETY ZMIAN

2022 był rokiem, w którym polska onkologia po bolesnych doświadczenia pandemii znowu ruszyła. Po pandemii pozostał dług zdrowotny, który będziemy spłacać jeszcze przez lata. W naszym systemie onkologicznym przybyło też nowych pacjentów zza wschodniej granicy, którzy po wybuchy wojny w Ukrainie szukają leczenia w Polsce.

 

      Dla wielu osób postęp w onkologii i hematoonkologii kojarzy się jednoznacznie z dostępem do nowych, innowacyjnych terapii. W tym obszarze w ostatnich, trudnych latach mimo pandemii i wojny w Ukrainie, utrzymaliśmy nasz stan posiadania – nie zmniejszyła się liczba pacjentów w programach lekowych. W 2022 r. ukazały się już wszystkie listy refundacyjne, a liczba wprowadzonych terapii zwiększyła się dwukrotnie.

 

      Nie jest moja intencją wymienianie konkretnych terapii, które weszły do programów lekowych,  ale  wskazanie kierunku zmian, jaki nastąpił w ich tworzeniu. Nie ograniczę się też do podsumowania onkologii i hematoonkologii tylko w obszarze farmakoterapii, a będę się starała pokazać ramy systemowe ważne do dokonywania zmian, takie jak Narodowa Strategia Onkologiczna, Krajowa Sieć Onkologiczna, Fundusz Medyczny.

czytaj więcej >

POŻEGNANIE ANATOLIJA

Dziś żegnam ANATOLIJA CZYŻYKOWSKIEGO, który był pierwszym gościem oli-onko i choć osobiscie go nie poznałam, był dla mnie bardzo ważną osobą. Łączę się w bólu z rodziną Anatolija.

czytaj więcej >

LISTOPAD MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI RAKA STERCZA I RAK JĄDRA

Listopad jest miesiącem świadomości męskich nowotworów  - raka gruczołu krokowego i  raka jądra. Z tej okazji STOWARZYSZENIE SANITAS w ramach projektu MOC GÓR - ONKOSILNI wspiera pacjentów z tymi nowotworami zdobyciem drugie szczytu Korony Tatr   - Kiezmarskiego Szczytu, a także prowadzi działania upowszechniające profilaktykę raka stercza i raka jądra. Studio SANITAS we współpracy z vlogiem oli-onko.pl przygotowało  rozmowy  na  profilaktyki tych nowotworów i wsparcia psychicznego pacjentów z rakiem jądra .

czytaj więcej >

zobacz wszystkie wpisy >

 

Aktualności ze świata onkologii

Przeczytaj Raport „Prewencja i diagnostyka nowotworów BRCA-zależnych”

Priorytetem działań organizacji pacjentów onkologicznych i onkohematologicznych w 2023 roku jest upowszechnienie badań genetycznych. Raport „Prewencja i diagnostyka genetyczna nowotworów BRCA-zależnych” jest wkładem Stowarzyszenia SANITAS w te działania, w rozwój badań genetycznych w Polsce, dzięki któremu będziemy mogli w pełni korzystać z personalizowanego leczenia.

czytaj więcej >

VII Kongres PATINET EMPOWERMENT

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbywa się już VII Kongres PATINET EMPOWERMENT. To wydarzenie, organizowane przez Instytut Komunikacji Zdrowotnej, poświęcone wsparciu pacjentów z biegiem lat wspaniale się rozwija. Pamiętam I KONGRES, kiedy to w panelach nie było przedstawicieli pacjentów, teraz ich głos jest równorzędny. Na tegorocznym kongresie wiele mówi się o neurologii - drugi dzień Kongresu jest w całości dedykowany tej tematyce.

czytaj więcej >

Światowy Dzień Świadomości Ostrej Białaczki Szpikowej

Dostęp do azacytydyny doustnej to ogromna szansa dla pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową, którzy pilnie potrzebują terapii podtrzymującej w walce z tym agresywnym nowotworem krwi. 

Bardzo się cieszę, że chorzy na AML i ich rodziny otrzymali informację o refundacyjnej tego bardzo ważnego dla nich leku w przededniu Światowego Dnia Świadomości Ostrej Białaczki Szpikowej, który obchodzony jest 21 kwietnia. To zwieńczenie naszych starań, aby polscy pacjenci mieli dostęp do zindywidualizowanego leczenia. Innowacyjne leczenie chorych z AML było priorytetem organizacji pacjentów hematoonkologicznych w 2022. Obecnie polski program leczenia ostrej białaczki szpikowej jest oceniany jako najlepszy w Europie. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pracowali nad powstaniem programu, z Panem Ministrem Maciejem Miłkowskim na czele oraz prof. Ewą Lech- Marańdą i prof. Agnieszką Wierzbowską.

czytaj więcej >

BADANIE KLINICZNE DLA PACJENTÓW Z CHŁONIAKIEM HODGKINA

Badanie kliniczne u chorych na chłoniaka Hodgkina z nawrotem choroby lub opornych na leczenie 1 linii

czytaj więcej >

zobacz wszystkie wpisy >

2023 Oli-onko

Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners